Rekrutacja elektroniczna do szkół ponadpodstawowych

Ks. Pojdy 77c
Czerwionka-Leszczyny

32 43 11 330

Rekrutacja elektroniczna do szkół ponadpodstawowych

Drodzy Rodzice i Uczniowie klasy 8, 

Informuję, że działa już witryna do rekutacji „Vulcan” pod adresem:

https://slaskie.edu.com.pl

Na witrynie została opublikowania oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych, umożliwiająca zapoznanie się z katalogiem szkół i oddziałów.

9 czerwca o godz. 14.00 zostanie przeprowadzony (poprzez ww. witrynę) instruktaż
z działania systemu.

http://v.przybysz.org.pl/

Proszę potraktować ten instruktaż jako obowiązkową pozycję dla każdego ósmoklasisty!